Klauzula związana z RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że administratorami Pana/Pani danych osobowych jest firma Grawertech Witold Turek z siedzibą w Równem (38-451), ul. Leśna 1, adres e-mail: sklep@grawertech24.pl, posiadającej nr NIP: 684-229-96-17, REGON: 180235500.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  a. w celu rejestracji profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego Grawertech24 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. w celu łączenia profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego Grawertech24 z innymi, wskazanymi przez Klienta serwisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c. w celu przyjmowania i realizacji zamówień złożonych przez Klientów w sklepie internetowym Grawertech24 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d. w celu obsługi reklamacji składanych przez Klientów sklepu internetowego Grawertech24 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  e. w celach marketingowych, a mianowicie do obsługi usługi newsletter sklepu internetowego Grawertech24 oraz powiadomienia o dostępności towaru w sklepie internetowym Grawertech24 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f. w celu wysyłania powiadomień Klientowi o dostępności produktu, za wyraźną zgodą Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  g. w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń z kontrahentami przez sklep internetowy Grawertech24 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  h. w celu prowadzenia statystyk sklepu internetowego Grawertech24 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  i. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Grawertech Witold Turek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  j. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Grawertech Witold Turek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  k. w celach administracyjnych Grawertech Witold Turek będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Grawertech Witold Turek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym ze Grawertech Witold Turek, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, rozliczania należności, archiwizacji, doręczenia, prawne, ubezpieczenia przesyłki.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
  a. wprowadzanie danych osobowych do rejestrów administratora,
  b. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację zamówienia, w szczególności przesyłkę towaru, ubezpieczenie przesyłki,
  c. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie hostingu, na którym postawiona jest strona internetowa sklepu internetowego Grawertech24,
  d. łączenie danych osobowych udostępnianych przy rejestracji konta przy składaniu zamówienia z danego konta,
  e. porządkowanie danych osobowych użytkowników strony internetowej Grawertech24,
  f. gromadzenie i analiza danych osobowych w serwisie hostingowym strony internetowej,
  g. automatyczne zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z polityką przetwarzania cookies sklepu internetowego Grawertech24,
  h. przechowywanie danych osobowych przez administratora,
  i. wydruk i skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2 niniejszego oświadczenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest w formie pisemnej.
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany (w szczególności do założenia konta na stronie internetowej sklepu internetowego Grawertech24 i wysłania potwierdzenia dokonania zakupu), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
 10. Administratorzy danych nie korzystają z form profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Grawertech24.